NSGs fortrolighedserklæring

1. VIGTIGE OPLYSNINGER OG HVEM ER VI

Hos NSG er vi forpligtet til udelukkende at indsamle, bruge og videregive dine personoplysninger på måder, som du forventer og har samtykket til, eller som vi er forpligtet til eller har tilladelse til ved lov.

 

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger.

 

FORMÅLET MED DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING

 

Denne fortrolighedserklæring har til formål at oplyse dig om, hvordan NSG indsamler og behandler dine personoplysninger gennem vores interaktion med dig, når du

(i) tilmelder dig, besøger eller bruger vores websteder (”websteder”), herunder eventuelle oplysninger, du kan opgive via vores websteder, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, interagerer med os via vores sites eller deltager i en konkurrence, og

(ii) gennem dit engagement med os, hvor NSG leverer varer eller tjenester til dig, du leverer varer eller tjenester til NSG, eller hvor du udgør en anden type tredjepart i kommunikationen med os.

 

Vores sites er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst oplysninger vedrørende børn.

 

Det er vigtigt, at du læser denne fortrolighedserklæring sammen med enhver anden  fortrolighedserklæring  eller meddelelse om rimelig behandling, som vi kan dele ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler personoplysninger om dig, så du er fuldt ud klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Denne fortrolighedserklæring er beregnet til at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger, når du benytter webstedet og/eller leverer eller modtager tjenester. Denne fortrolighedserklæring supplerer de andre meddelelser og er ikke tiltænkt at tilsidesætte dem. 

 

DATAANSVARLIG

 

I forbindelse med denne fortrolighedserklæring fungerer Pilkington Group Limited som dataansvarlig og er ansvarlig for dine personoplysninger, der behandles via webstederne. Ved personoplysninger, der behandles gennem en interaktion med dig ud over via webstederne, er den dataansvarlige den relevante NSG-enhed, der leverer varer eller tjenester, eller, hvis du er leverandør, den relevante NSG-enhed, som du indgår aftale med (eller ønsker at indgå aftale med), og til hvem du leverer varer eller tjenester.  Du kan finde en liste over sådanne enheder i bilag 2.  Denne fortrolighedserklæring gælder for alle sådanne enheder (samlet benævnt ”virksomhed”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne fortrolighedserklæring, hvor det er relevant).

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet nedenfor.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende nogen af oplysningerne i denne fortrolighedserklæring, eller andre spørgsmål i forbindelse NSG Groups behandling af personoplysninger, bedes du kontakte:

 

Pilkington Group Limited

 

E-mailadresse: nsgdataprotect@nsg.com

 

Postadresse: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

I tilfælde af spørgsmål, der ikke vedrører behandling af personoplysninger via vores websteder, kan du kontakte os ved hjælp af de ovenfor anførte kontaktoplysninger, så sørger vi for, at din anmodning videresendes til og håndteres af den relevante dataansvarlige eller, efter dit valg, kan du kontakte den relevante NSG-enhed, der fungerer som dataansvarlige direkte, eller, hvis en sådan udpeges, dennes Data Protection Officer (kontaktoplysninger kan findes i bilag 2).

 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til din datatilsynsmyndighed. Vi vil dog sætte pris på muligheden for at behandle din henvendelse, før du henvender dig til datatilsynsmyndigheden, så du bedes kontakte os i første omgang.

 

ÆNDRINGER I FORTROLIGHEDSERKLÆRINGEN OG DIN PLIGT TIL AT INFORMERE OS OM EVENTUELLE ÆNDRINGER

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden.

  

Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi opbevarer om dig, er nøjagtige og opdaterede. Du bedes således holde os informeret, hvis dine personoplysninger ændrer sig i løbet af vores forretningsforhold.

 

2. DE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG

 

Personoplysninger betyder oplysninger om en person, ud fra hvilke den pågældende person kan identificeres. Det omfatter ikke oplysninger, hvor identiteten er blevet fjernet (anonyme oplysninger).

 

Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har grupperet sammen, herunder følgende:

 

 • Identitetsoplysninger omfatter fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller en lignende identifikator, ægtestand, titel, fødselsdato og køn.
 • Kontaktoplysninger omfatter navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnumre, organisationsoplysninger (f.eks. dit arbejdssted, din stillingsbetegnelse, organisationens kontaktoplysninger).
 • Finansielle oplysninger omfatter oplysninger om bankkonto og betalingskort.
 • Transaktionsoplysninger omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter og tjenester, som du har købt hos os.
 • Tekniske oplysninger omfatter Internet Protocol (IP)-adresse, loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, cookies, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til vores websteder.
 • Profiloplysninger omfatter dit brugernavn og din adgangskode, dine køb eller bestillinger, dine interesser, præferencer, feedback og undersøgelsessvar.
 • Brugsoplysninger omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder, produkter og tjenester.
 • Markedsførings- og kommunikationsoplysninger omfatter dine præferencer hvad angår modtagelse af markedsføring fra os og vores tredjeparter samt dine kommunikationspræferencer.

 

Hvis du besøger et af vores kontorer eller en af vores produktionsfaciliteter, kan vi indsamle oplysninger, som er nødvendige for at vi kan identificere dig og fuldføre den nødvendige sikkerhedskontrol. Vi kan også indsamle dit billede på CCTV. Vi gør dette og bruger CCTV til at skabe et trygt og sikkert miljø for vores besøgende og medarbejdere. Det kan også bentyttes til at give dig mere specifik og detaljeret vejledning, når du får adgang til vores faciliteter.

 

Vi indsamler ikke nogen særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette omfatter oplysninger såsom din race eller etnicitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, sexliv, seksuel orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskab, helbredsoplysninger samt genetiske og biometriske oplysninger). Vi indsamler heller ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

 

HVIS DU UNDLADER AT OPGIVE PERSONOPLYSNINGER

I tilfælde, hvor vi har brug for at indsamle personoplysninger i henhold til gældende lov, eller i henhold til betingelserne og vilkårene i en kontrakt, vi har indgået med dig, og du undlader at opgive disse oplysninger, når der anmodes herom, er vi muligvis ikke i stand til at opfylde den kontrakt, vi har indgået eller forsøger at indgå med dig (for eksempel med henblik på at levere varer eller tjenester til dig). I et sådant tilfælde kan vi være nødt til at annullere et produkt eller en tjeneste, du har anmodet om, men vi underretter dig, hvis det bliver aktuelt på det pågældende tidspunkt.

 

3. HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

 

Vi kan anvende forskellige metoder til at indsamle oplysninger fra og om dig, herunder gennem:

 

 • Direkte interaktioner. Du kan give os din identitet, kontakt- og finansielle oplysninger ved at udfylde formularer eller ved at svare os via post, telefon, e-mail eller på anden vis. Dette omfatter personoplysninger, du opgiver, når du:
 • ansøger om vores produkter eller tjenester;
 • gør forretning med os;
 • anmoder om rådgivning vedrørende vores produkter eller tjenester;
 • opretter en konto på et af vores websteder;
 • abonnerer på vores tjeneste eller publikationer;
 • anmoder om at modtage markedsføringsmaterialer;
 • deltager i en konkurrence, et kampagnetilbud eller en undersøgelse eller
 • giver os feedback.
 • Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores websteder, kan vi automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, dine browsinghandlinger og dine mønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved hjælp af cookies, serverlogfiler og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske oplysninger om dig, hvis du besøger andre websteder, som anvender vores cookies. Se venligst vores cookiepolitik nedenfor for yderligere oplysninger.

 

4. SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Vi bruger udelukkende dine personoplysninger, når det er tilladt ved lov. Oftest bruger vi dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 

 • For at kunne opfylde den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (eller en tredjeparts) og dine interesser, og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
 • For at kunne overholde et juridisk eller lovmæssigt krav.

 

Generelt er vi ikke afhængige af at indhente samtykke som juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger, bortset fra i forbindelse med afsendelse af direkte markedsføringsrelateret kommunikation fra tredjepart til dig via e-mail eller SMS. Du har ret til når som helst at tilbagetrække dit samtykke til markedsføring ved at kontakte os på nsgdataprotect@nsg.com

 

FORMÅL, HVORTIL VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Vi har beskrevet nedenfor, i tabelformat, alle de måder, hvorpå vi kan planlægge at bruge dine personoplysninger samt hvilke retsgrundlag, vi er afhængige af for at kunne gøre det. Vi har også angivet, hvad vores legitime interesser er, såfremt det er relevant.

 

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger på mere end ét lovligt grundlag afhængigt af det specifikke formål, hvormed vi benytter dine oplysninger. Du bedes kontakte os på nsgdataprotect@nsg.com, hvis du har brug for oplysninger om det specifikke juridiske grundlag, hvorpå vi kan behandle dine personoplysninger, hvis der er angivet mere end ét formål i tabellen nedenfor.

 

Formål/aktivitet

Type af oplysninger

Lovligt grundlag for behandling, herunder grundlag for legitim interesse

Registrering af dig som ny kunde, inkl. udførelse af baggrunds-og identitetstjek

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Finansielle oplysninger

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Opfyldelse af en retlig forpligtelse

(c) Nødvendige for vores legitime interesser (vi er nødt til at bekræfte identiteten på de enkeltpersoner, vi beskæftiger os med)

Behandling og levering af din ordre, herunder:

(a) Administration af betalinger, gebyrer og afgifter

(b) Indsamling og inddrivelse af skyldige beløb til os

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Finansielle oplysninger

(d) Transaktionsoplysninger

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendige for vores legitime interesser (at inddrive gæld, du skylder os)

Administration af vores forhold til dig, som omfatter:

(a) At underrette dig om ændringer i vores vilkår eller privatlivspolitik

(b) At anmode dig om at indsende en anmeldelse eller besvare en undersøgelse

(c) Administration af forretningsforhold og beslægtede tjenester

(d) udførelse af de opgaver, som er nødvendige for levering af ønskede produkter og/eller tjenester

(e) besvarelse af dine forespørgsler

(f) behandling af eventuelle klager fra eller tvister med dig

(g) kundesupport til dig

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Profiloplysninger

(d) Transaktionsoplysninger

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse

(c) Nødvendige for vores legitime interesser (at holde vores optegnelser opdateret og at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester)

For at give dig mulighed for at deltage i en lodtrækning eller konkurrence eller besvare en undersøgelse

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Profiloplysninger

(d) Brugsoplysninger

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Opfyldelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendige for vores legitime interesser (at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester, udvikle vores produkter/tjenester og styrke vores organisations vækst)

Administration og beskyttelse af vores forretning og websteder (herunder fejlfinding, dataanalyse, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data)

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Tekniske oplysninger

(a) Nødvendige for vores legitime interesser (virksomhedsdrift, levering af administrations- og it-tjenester, netværkssikkerhed, forhindring af svindel og i forbindelse med virksomhedsomstrukturering)

b) Nødvendige for at kunne overholde en retlig forpligtelse

Levering af relevant indhold og relevante annoncer til dig og måling eller analyse af effektiviteten af den annoncering, vi leverer til dig

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Profiloplysninger

(d) Brugsoplysninger

(e) Markedsføring og kommunikation

(f) Tekniske oplysninger

Nødvendige for vores legitime interesser (at undersøge, hvordan kunderne bruger vores produkter/tjenester, udvikle vores produkter/tjenester, styrke vores organisations vækst og udarbejde vores markedsføringsstrategi)

Brug af dataanalyse til forbedring af vores websteder, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelationer og -oplevelser

(a) Tekniske oplysninger

(b) Brugsoplysninger

Nødvendige for vores legitime interesser (for at definere typer af kunder til vores produkter og tjenester, for at holde vores websteder opdaterede og relevante, for at udvikle vores forretning og for at udarbejde vores markedsføringsstrategi)

Fremsættelse af forslag og anbefalinger til dig om varer eller tjenester, der kan være af interesse for dig

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Tekniske oplysninger

(d) Brugsoplysninger

(e) Profiloplysninger

Nødvendige for vores legitime interesser (at udvikle vores produkter/tjenester og styrke vores organisations vækst)

Opfyldelse af generelle lovmæssige forpligtelser og lovkrav (herunder vores ansvar i henhold til adfærdskodekser og love om bekæmpelse af bestikkelse)

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Finansielle oplysninger

(d) Transaktionsoplysninger

Nødvendige for at kunne overholde en retlig forpligtelse

Besvarelse af registreredes adgangsanmodninger

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Finansielle oplysninger

(d) Transaktionsoplysninger

(e) Markedsføring og kommunikation

Nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse

 

MARKEDSFØRINGS-/SALGSFREMMENDE TILBUD FRA OS

 

Vi bestræber os på at give dig flere valgmuligheder vedrørende visse former for brug af personoplysninger, især hvad angår markedsføring og reklame.

  

Vi kan bruge dine identitets-, kontakt-, tekniske, brugs- og profiloplysninger til at danne et billede af, hvad vi tror, du måske ønsker eller har behov for, eller hvad der kan være af interesse for dig. Det er sådan, at vi beslutter, hvilke produkter, tjenester og tilbud, der kan være relevante for dig (også kaldet markedsføring).

 

Du modtager markedsføringskommunikation fra os, hvis du har anmodet om oplysninger fra os eller har købt varer hos os, eller hvis du gav os dine oplysninger, da du tilmeldte dig en konkurrence eller tilmeldte dig en kampagne, og i hvert enkelt tilfælde, hvor du ikke fravalgte modtagelsen af denne markedsføring.

 

MARKEDSFØRING FRA TREDJEPART

 

Vi indhenter dit udtrykkelige opt-in-samtykke, før vi deler dine personoplysninger med en virksomhed uden for NSG-koncernen i markedsføringsøjemed.

 

FRAVALG

 

Du kan til enhver tid bede os eller tredjeparter om at ophøre med at sende dig markedsføringsmeddelelser ved at følge fravalgslinkene i enhver marketingmeddelelse, du har modtaget, eller ved når som helst at kontakte os på nsgdataprotect@nsg.com

 

Hvis du fravælger at modtage sådanne marketingmeddelelser, gælder dette ikke for personoplysninger, der er givet til os som følge af køb af et produkt/en tjeneste, garantiregistrering, en produkt-/serviceoplevelse eller andre transaktioner.

 

COOKIES

 

En cookie er en tekstfil med information, der sendes af en webserver til en anden webbrowser, som gør det muligt for serveren at indsamle oplysninger fra browseren.  Brug af cookies er en integreret del af NSG og giver NSG mulighed for at give sine brugere den bedst mulige brugeroplevelse på deres websteder.  Vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores websteder. Dette gør det muligt for os at oprette en demografisk profil af besøgende på vores websted. Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browsercookies eller til at advare dig, når websteder indstiller eller får adgang til cookies. Se afsnittet Hjælp i browseren for at få råd om, hvordan du gør dette. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af webstedet kan blive utilgængelige eller kan ophøre med at fungere korrekt som følge deraf.

Listen i bilag 1 beskriver de cookies, der i øjeblikket bruges på vores websteder, samt deres respektive formål.

 

LINKS FRA TREDJEPART

 

Vores websteder kan omfatte links til tredjepartswebsteder, plug-ins og applikationer. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres fortrolighedserklæringer. Når du forlader vores websted, opfordrer vi dig til at læse fortrolighedserklæringen gældende for alle de websteder, du besøger. 

 

Hvis du klikker på en plug-in eller aktiverer disse forbindelser, kan det give os eller tredjeparter mulighed for at indsamle eller dele oplysninger om dig. Hvis du ønsker at vide mere om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og plug-in-udbyderens videre behandling og brug af oplysningerne samt dine rettigheder og tilpasningsmuligheder med henblik på beskyttelse af dine personoplysninger, henvises der til plug-in-udbyderens fortrolighedserklæring.

 

ÆNDRING AF FORMÅL

 

Vi benytter udelukkende dine personoplysninger til de formål, som vi oprindeligt indsamlede dem til, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af en anden årsag, og at årsagen er forenelig med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring på, hvordan behandlingen til det nye formål er forenelig med det oprindelige formål, bedes du kontakte os på nsgdataprotect@nsg.com.

 

Hvis vi har brug for at benytte dine personoplysninger til et ikke dertil knyttet formål, underretter vi dig, og vi forklarer retsgrundlaget, der gør det muligt for os.

 

Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller dit samtykke, i overensstemmelse med ovenstående regler, hvis dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

 

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Vi kan være nødt til at dele dine personoplysninger med de nedenfor anførte parter til de formål, der er angivet i tabellen i afsnit 4 ovenfor.

 

 • Interne tredjeparter betyder andre virksomheder i NSG-koncernen, der leverer it-, system-, administrations- og centrale tjenester.
 • Eksterne tredjeparter betyder:
 • Tjenesteudbydere, der fungerer som processorer og leverer it-og systemadministrationstjenester;
 • Professionelle rådgivere, herunder advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaber, der yder konsulentbistand, banktjenester, juridiske tjenester, forsikringstjenester og revisionstjenester og
 • HM Revenue & Customs, kontrolorganer og andre myndigheder, der kræver indberetning af behandlingsaktiviteter i visse tilfælde.
 • Tredjeparter, til eller med hvem vi kan vælge at sælge, overføre eller fusionere dele af vores forretning eller vores aktiver. Alternativt kan vi søge at overtage andre virksomheder eller fusionere med dem. Hvis der sker en ændring i vores virksomhed, kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde som angivet i denne fortrolighedserklæring.

Vi kræver, at alle tredjeparter beskytter sikkerheden af dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med loven. Vi tillader ikke, at vores tredjepartstjenesteudbydere bruger dine personoplysninger til egne formål og tillader dem kun at behandle dine personoplysninger til bestemte formål og i overensstemmelse med vores anvisninger.

 

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER

 

Vi kan dele dine personoplysninger inden for NSG-koncernen, hvilket indebærer overførsel af dine personoplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

 

Når vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, træffer vi sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ydes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

7. DATASIKKERHED

 

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger ved et uheld mistes, bruges eller tilgås på en uautoriseret måde, ændres eller videregives. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, repræsentanter, leverandører og andre tredjeparter, der har et forretningsmæssigt behov derfor. De behandler udelukkende dine personoplysninger på vores anvisninger, og de har tavshedspligt.

 

Vi har indført procedurer til at håndtere enhver mistanke om brud på persondatasikkerheden og underretter dig og enhver relevant datamyndighed om et eventuelt brud, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det.

 

8. DATAOPBEVARING

 

HVOR LÆNGE BRUGER I MINE PERSONOPLYSNINGER?

 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev  indsamlet, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller indberetningsrelaterede krav.

 

For at fastlægge den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi mængden af personoplysninger, typen af personoplysninger, personlysningernes følsomhed, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, og om vi kan opfylde disse formål på anden vis samt gældende lovkrav, i betragtning.

 

9. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

 

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslove i forbindelse med dine personoplysninger. Disse rettigheder omfatter:

 

 • Anmodning om berigtigelse af dine personoplysninger.
 • Anmodning om sletning af dine personoplysninger.
 • Anmodning om adgang til dine personoplysninger.
 • Anmodning om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at tilbagekalde samtykke.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovenfor angivne rettigheder, bedes du kontakte os på nsgdataprotect@nsg.com.

 

DER OPKRÆVES NORMALT IKKE ET GEBYR

 

Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er klart ubegrundet, gentagen eller overdreven. Alternativt kan vi under visse omstændigheder afvise at efterkomme din anmodning.

 

HVAD VI KAN HAVE BRUG FOR FRA DIG

 

Vi kan være nødt til at anmode om specifikke oplysninger fra dig, der kan hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogen af dine øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der har til formål at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at fremskynde vores svar.

 

BESVARELSESFRIST

 

Vi forsøger at besvare alle legitime anmodninger inden for en måned. Lejlighedsvis kan det tage os længere end en måned, hvis din anmodning er særligt kompliceret, eller hvis du har fremsat en række anmodninger. I dette tilfælde underretter vi dig og holder dig opdateret.

 

Bilag 1- Cookies, der er i brug i øjeblikket

 

 

Cookie

Navn

Formål

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores websteder. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde rapporter og forbedre vores websteder. Cookies indsamler oplysninger i anonym form, herunder antallet af besøgende på webstedet, hvor besøgende er kommet til webstedet fra og de sider, de har besøgt.

Klik her for en oversigt over beskyttelse af personoplysninger hos Google.

Hvis du ønsker at fravælge denne cookie, kan du bruge en browser add-on udviklet af Google. Klik her for yderligere information.

ASP

Session

Cookie

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Dette er en ikke-vedvarende cookie, der opbevares midlertidigt, når du browser på webstedet. Denne cookie er grundlæggende for driften af webstedet og gemmer ikke nogen personoplysninger om dig. Den bliver slettet, så snart du lukker din browsingsession.

Tilføj denne

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Denne tredjepartscookie bruges til at muliggøre funktionen af den sociale bogmærke-funktion Tilføj denne. Der lagres ingen oplysninger fra denne cookie på vores servere.

Webtendenser

WT_FPC

Tredjepartscookien findes på alle sider ved hjælp af en YouTube-videokomponent. Cookien henter oplysninger direkte til YouTube, og vi anvender ikke nogen af disse oplysninger.

 

 

AGR europæisk & brasiliansk e-handel

 

Cookie

Navn

Formål

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores websteder. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde rapporter og forbedre vores websteder. Cookies indsamler oplysninger i anonym form, herunder antallet af besøgende på webstedet, hvor besøgende er kommet til webstedet fra og de sider, de har besøgt.

Klik her for en oversigt over beskyttelse af personoplysninger hos Google.

Hvis du ønsker at fravælge denne cookie, kan du bruge en browser add-on udviklet af Google. Klik her for yderligere information.

ASP Session Cookie

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Dette er en ikke-vedvarende cookie, der opbevares midlertidigt, når du browser på webstedet. Denne cookie er grundlæggende for driften af webstedet og gemmer ikke nogen personoplysninger om dig. Den bliver slettet, så snart du lukker din browsingsession.

Custom Session Cookies

Account ID,

AccountName,

CustomerName, Email, Logged In

Dette er en ikke-vedvarende cookie, der opbevares midlertidigt, når du surfer på Webstedet. Denne cookie er grundlæggende for driften af Webstedet og indeholder ikke nogen personoplysninger om dig. Det vil blive slettet, så snart du lukker din browsing session.

Custom Persistent Cookies

LoginEmail

Dette er en fast cookie, der opbevares et år efter sidste gang, du besøgte webstedet. Denne cookie indeholder det sidste brugernavn, der anvendes til at logge, og anvendes til at forudfylde login-siden, når du vender tilbage til webstedet.

 


Bilag 2 – NSGs dataansvarlige enheder

 

I forbindelse med denne fortrolighedserklæring er de relevante dataransvarlige følgende:

 

Dataansvarlig enhed

Kontaktoplysninger

Kontaktperson ifm. databeskyttelse

Pilkington Group Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

PL 476, 33101 Tampere

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

Delogstaße 32, 46483 Wesel

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

Ócsai út 4, 1239 Budapest

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

 

当社は、お客様のプライバシーを尊重しています。

当サイトでは、サイト利用状況の分析、アクセス履歴に基づく広告表示、ソーシャルメディアとの連携(いずれもオプション)、およびコンテンツの利便性向上(必須)の目的でCookie(クッキー)を使用しています。

「全て同意」をクリックすると、Cookieの使用および関連する個人データ利用に同意することになります。また、「必須のみ同意」をクリックした場合、必須Cookie以外のCookie利用を拒否することができます。Cookieの設定は、当社のCookieポリシーにアクセスし、いつでも変更することができます。

詳細については、