Norsk personvernpolicy

1. VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER  

 

Hos NSG forplikter vi oss til kun å samle inn, bruke og bekjentgjøre personopplysningene dine på måter som du forventer og har samtykket til eller som vi er pålagt eller har tillatelse til i henhold til lovgivningen. 

 

Personvernet ditt er viktig for oss.

 

FORMÅLET MED DENNE PERSONVERNMERKNADEN  

 

Denne personvernmerknaden har til hensikt å gi deg informasjon om hvordan NSG samler inn og behandler personopplysningene dine via vår interaksjon med deg når du (i) registrerer deg på, besøker eller bruker nettstedene («nettstedene») våre, inkludert eventuelle data som du oppgir gjennom nettstedene våre når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, samhandler med oss via nettstedene våre eller deltar i en konkurranse og (ii) gjennom engasjementet ditt med oss hvorved NSG leverer varer eller tjenester til deg, du leverer varer eller tjenester til NSG eller der du er en annen type tredjepart i kommunikasjon med oss.

 

Nettstedene våre er ikke ment for barn og vi samler ikke med vitende og vilje inn opplysninger forbundet med barn.

 

Det er viktig at du leser denne personvernmerknaden sammen med eventuelle andre personvernmerknader eller merknader om rimelig behandling som vi ved bestemte anledninger tilveiebringer når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullt ut oppmerksom på hvordan og hvorfor vi bruker personopplysningene dine. Denne personvernmerknaden er ment å bistå deg i å ta informerte beslutninger når du bruker nettstedet og/eller leverer eller mottar tjenester. Denne personvernmerknaden supplerer de andre merknadene og er ikke ment å erstatte dem. 

 

KONTROLLER

  

For denne personvernmerknadens formål er Pilkington Group Limited kontrolleren og ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine via nettstedene. For personopplysninger som behandles via eventuell interaksjon med deg annet enn via nettstedene, vil kontrolleren være den relevante NSG-enheten som leverer varene eller tjenestene til deg, eller, hvis du er en leverandør, den relevante NSG-enheten du inngår kontrakt med (eller har til hensikt å inngå kontrakt med) og som du vil levere varene eller tjenestene til. Du finner en liste over slike enheter i Tabell 2. Denne personvernmerknaden gjelder alle slike enheter (samlet henvist til som «SELSKAPET», «vi», «oss» eller «vår(e), vårt» i denne personvernmerknaden, som relevant).

 

Hvis du har spørsmål om denne personvernmerknaden, vennligst kontakt oss ved bruk av opplysningene nedenfor.

 

KONTAKTOPPLYSNINGER  

 

Hvis du har kommentarer, spørsmål eller bekymringer om noe av informasjonen i denne personvernmerknaden, eller andre problemer forbundet med behandlingen av personopplysningene dine av NSG-gruppen, vennligst kontakt:

 

Pilkington Group Limited

 

E-postadresse: nsgdataprotect@nsg.com

 

Postadresse: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

I tilfelle problemer som ikke er forbundet med behandlingen av personopplysninger via nettstedene våre, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene oppført ovenfor og vi vil påse at henvendelsen din formidles til og håndteres av den relevante kontrolleren, eller, om du foretrekker det, kan du ta direkte kontakt med den relevante NSG-enheten som er kontrolleren, eller, hvis noen er utpekt, deres personvernansvarlige (kontaktopplysninger finnes i tabell 2).

 

Du har retten til når som helst å fremme en klage til Datatilsynet. Vi ville imidlertid sette pris på om vi får anledning til å behandle bekymringene dine før du henvender deg til Datatilsynet, så vennligst kontakt oss først.

 

ENDRINGER AV PERSONVERNMERKNADEN OG PLIKTEN DIN TIL Å INFORMERE OSS OM ENDRINGER  

 

Vi kan endre denne personvernmerknaden fra tid til annen.

  

Det er viktig at personopplysningene vi bevarer om deg er nøyaktige og oppdaterte. Vennligstinformer oss om endringer av personopplysningene dine i løpet av forholdet ditt til oss.

 

2. OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG  

 

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en enkeltperson fra hvilke denne personen kan identifiseres. De inkluderer ikke data der identiteten har blitt fjernet (anonymiserte data).

 

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

 

 • Identitetsopplysninger inkluderer fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikatorer, sivilstand, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktopplysninger inkluderer navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnumre, organisasjonsopplysninger (f.eks. hvor du arbeider, stillingstittel, kontaktopplysninger for organisasjonen).
 • Økonomiske opplysninger inkluderer bankkonto- og betalingskortopplysninger.
 • Transaksjonsdata inkluderer opplysninger om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 • Tekniske data inkluderer Internett-protokoll (IP)-adresse, påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone og sted, informasjonskapsler, type og versjon for programtillegg for nettlesere, operativsystem og -plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettstedene våre.
 • Profildata inkluderer brukernavn og passord, kjøp eller bestillinger du har foretatt, interessene dine, preferanser, tilbakemelding og svar på spørreundersøkelser.
 • Bruksdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettstedene, produktene og tjenestene våre.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer preferansene dine angående mottak av markedsføring fra oss og våre tredjeparter og preferansene dine for kommunikasjon.

 

Hvis du besøker ett av kontorene eller produksjonsanleggene våre, kan vi samle inn opplysninger vi har bruk for til å identifisere deg og fullføre nødvendige sikkerhetskontroller. Vi kan også ta bilde av deg med videoovervåkning. Vi gjør dette og bruker videoovervåkning for å bidra til å besørge et trygt og sikkert miljø for våre besøkende og ansatte. Du kan også få mer spesifikke og detaljerte retningslinjer når du ankommer anleggene våre.

 

Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualliv, seksuell legning, politiske meninger, medlemskap i fagforening, informasjon om helsen din og genetiske og biometriske data). Ei heller samler vi inn noen opplysninger om straffedommer og forbrytelser.

 

HVIS DU IKKE OPPGIR PERSONOPPLYSNINGER

 

 

Dersom du unnlater å oppgi opplysninger når henstilt om dette, vil vi, der vi er pålagt ved lov å samle inn personopplysninger eller under vilkårene i en kontrakt vi har med deg, kanskje ikke kunne utføre kontrakten vi har med deg eller prøver å inngå med deg (for eksempel for å levere varer og tjenester til deg). I dette tilfellet vil vi kanskje måtte kansellere et produkt eller en tjeneste du har hos oss, men vi vil varsle deg om dette hvis dette er tilfellet på angjeldende tidspunkt.

 

3. HVORDAN SAMLES PERSONOPPLYSNINGENE DINE INN?  

 

Vi kan bruke forskjellige metoder til innsamling av opplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

 

 • Direkte samhandling. Du kan oppgi til oss dine identitets-, kontakt- og økonomiopplysninger ved å fylle inn skjema eller ved korrespondanse med oss via post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:
 • søker om produktene og tjenestene våre;
 • utfører forretninger med oss;
 • ber om råd i forbindelse med produktene eller tjenestene våre;
 • oppretter en konto på et av nettstedene våre;
 • abonnerer på tjenestene eller publikasjonene våre;
 • ber om at markedsføring blir sendt til deg;
 • deltar i en konkurranse, kampanje eller spørreundersøkelse; eller
 • gir oss tilbakemelding.
 • Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med nettstedene våre, kan vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret ditt, nettleserhandlingene og nettlesermønstrene dine. Vi samler inn disse personopplysningene ved bruk av informasjonskapsler, serverlogger og andre, lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske data om deg dersom du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. Vennligst se retningslinjene nedenfor for ytterligere informasjon om informasjonkapsler.

 

4. SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE  

 

Vi vil kun bruke personopplysningene dine når loven tillater at vi gjør dette. Det vanligste er at vi bruker personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 

 • Der vi trenger å utføre kontrakten vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg.
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller de til en tredjepart) og dine interesser og fundamentale rettigheter ikke overstyrer disse interesssene.
 • Når vi må være i samsvar med en lovfestet eller forskriftsmessig forpliktelse.

 

Generelt legger vi ikke vekt på samtykke som er juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene dine, annet enn i forbindelse med å sende direkte markedsføringskommunikasjon til deg fra tredjepart via e-post eller tekstmelding. Du har retten til når som helst å trekke tilbake samtykket til markedsføring ved å kontakte oss på nsgdataprotect@nsg.com

 

HVILKE FORMÅL VI VIL BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL

  

Nedenfor har vi tilveiebrakt, i tabellformat, en beskrivelse av alle måtene vi kan planlegge å bruke personopplysningene dine på, og som er det juridiske grunnlaget vi hviler på når vi gjør dette. Vi har også identifisert hva som er våre legitime interesser, der relevant.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine av mer enn én lovlig grunn, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker opplysningene dine til. Vennligst kontakt oss på nsgdataprotect@nsg.com hvis du trenger nærmere opplysninger om det spesifikke juridiske grunnlaget vi hviler på for å behandle personopplysningene dine der mer enn én grunn er oppgitt i tabellen nedenfor.

 

Formål/aktivitet

Type opplysninger

Lovlig grunnlag for behandling inkluder grunnlag for legitime interesser

For å registrere deg som en ny kunde, inkludert gjennomføring av bakgrunns- og identitetssjekk.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(C) Økonomi

(a) Utføre en kontrakt med deg

(b) Overholde en lovfestet forpliktelse

(c) Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (vi må bekrefte identiteten til folk vi handler med)

For å behandle og levere bestillingen din, inkludert:

(a) Behandle betalinger og gebyrer

(b) Samle inn og kreve inn penger folk skylder oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomi

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjoner

(a) Utføre en kontrakt med deg

(b) Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å inndrive gjeld folk skylder oss)

For å administrere forholdet til deg, som vil inkludere:

(a) Varsle deg om endringer av vilkårene våre eller personvernerklæringen vår

(b) Be deg om å gi en omtale eller delta i en spørreundersøkelse

(c) Administrere forhold og tilknyttede tjenester

(d) Utføre oppgaver nødvendig for å levere de forespurte produktene og/eller tjenestene

(e) Svare på henvendelsene dine

(f) Løse eventuelle klager fra eller tvister med deg

(g) Levere kundestøtte til deg

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjoner

(a) Utføre en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse

(c) Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å holde fortegnelsene våre oppdaterte og studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre)

For å gjøre det mulig for deg å delta i en loddtrekning, konkurranse eller fullføre en spørreundersøkelse

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjoner

(a) Utføre en kontrakt med deg

(b) Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle dem og utvide virksomheten vår)

For å administrere og beskytte forretningene og nettstedene våre (inkludert feilsøkning, dataanalyser, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering av og vertskap for data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å drive forretningene våre, levere administrasjons- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og i sammenheng med omorganisering av virksomheten eller omstrukturering av konsernet)

(b) Nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse

For å levere relevant innhold og reklame til deg og måle eller forstå effektiviteten til reklamen vi presenterer for deg

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjoner

(f) Teknisk

Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å studere hvordan kundene bruker produktene/tjenestene våre, utvikle dem, for å utvide virksomheten og informere strategien vår for markedsføring)

For å bruke dataanalyser til å forbedre nettstedene våre, produkter/tjenester, markedsføring, kundeforhold og -opplevelser

(a) Teknisk

(b) Bruk

Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å definere kundetyper for produktene og tjenestene våre, for å holde nettstedene våre oppdaterte og relevante, for å utvikle virksomheten vår og informere strategien vår for markedsføring)

For å gi deg forslag og anbefalinger om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Bruk

(e) Profil

Nødvendig av hensyn til våre legitime interesser (for å utvikle produktene/tjenestene våre og utvide virksomheten vår)

For å overholde våre generelle forskriftsmessige og lovfestede forpliktelser (inkludert ansvaret vårt under etiske retningslinjer og antibestikkelselover)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomi

(d) Transaksjon

Nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse

For å svare på forespørsler om tilgang til emne

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomi

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjoner

Nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse

 

MARKEDSFØRING/KAMPANJETILBUD FRA OSS   

 

Vi bestreber oss på å gi deg mulighet til valg angående bruk av enkelte personopplysninger, særlig i forbindelse med markedsføring og reklame.

  

Vi kan bruke identitets- og kontaktopplysninger, tekniske data, bruksdata og profilopplysninger til å danne oss et inntrykk av hva vi mener du kan ønske deg eller ha bruk for, eller hva som kan være av interesse for deg. Dette er slik vi beslutter hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevant for deg (vi kaller dette markedsføring).

 

Du vil motta markesføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt varer fra oss eller hvis du har oppgitt opplysningene dine til oss da du meldte deg på en konkurranse eller registrerte deg for en kampanje, og du i hvert enkelt tilfelle ikke har valgt vekk mottak av denne markedsføringen.

 

MARKEDSFØRING FOR TREDJEPART

 

Vi vil innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi for markedsføringsformål deler dine personopplysninger med noe selskap utenfor NSG-gruppens selskaper.

 

 OPPSIGELSE  

 

Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte og sende deg markedsføringsmeldinger ved å følge oppsigelsekoblingene i en markedsføringsmelding sendt til deg eller ved når som helst å kontakte oss på nsgdataprotect@nsg.com.

 

Der du velger vekk mottak av disse meldingene, vil dette ikke gjelde personopplysninger oppgitt til oss som resultat av kjøp av et produkt/en tjeneste, garantiregistrering, opplevelse av produkt/tjeneste eller andre transaksjoner.

 

INFORMASJONSKAPSLER  

 

En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon som sendes av en nettserver til en nettleser, som gjør det mulig for serveren å samle inn informasjon tilbake fra nettleseren. Bruken av informasjonskapsler er grunnleggende for NSG for å levere den beste mulige brukeropplevelsen på nettstedene deres. Vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedene våre. Dette gjør det mulig for oss å bygge opp en demografisk profil for besøkende på nettstedet vårt. Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle eller noen informasjonskapsler for nettleseren, eller varsle deg når nettsteder angir eller åpner informasjonskapsler. Se hjelp-delen for nettleseren din for råd om hvordan man gjøre dette. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at noen deler av nettstedet kanskje blir utilgjengelig eller ikke vil fungere skikkelig.

Listen i Tabell 1 inneholder detaljer om informasjonskapslene som for tiden er i bruk på nettstedene våre og formålet deres.

 

KOBLINGER TIL TREDJEPARTER

 

Nettstedene våre kan inkludere koblinger til nettsteder, programtillegg og apper tilhørende tredjepart. Vi kontrollerer ikke nettstedene til disse tredjepartene og er ikke ansvarlige for personvernerklæringen deres. Når du forlater nettstedet vårt, oppmuntrer vi deg til å lese personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker. 

 

Hvis du klikker på et programtillegg eller aktiverer disse koblingene, kan dette gi oss eller tredjeparter tillatelse til å samle inn eller dele opplysninger om deg. For å finne ut om formålet for og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av opplysningene fra leverandøren av programtillegget, samt rettighetene dine og tilpasningsalternativer av hensyn til personvernet ditt, vennligst se personvernmerknaden til leverandøren av dette programtillegget. 

 

  ENDRING AV FORMÅL

 

Vi vil kun bruke personopplysningene dine for de formål vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet anser at det er nødvendig å bruke dem av andre grunner og disse grunnene er i samsvar med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er i samsvar med det opprinnelige formålet, ber vi om at du kontakter oss på nsgdataprotect@nsg.com.

 

Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine for et utenforliggende formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som gir oss tillatelse til å gjøre dette.

 

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er pålagt eller tillatt i lovgivningen.

 

 5. BEKJENTGJØRING AV PERSONOPPLYSNINGER 

 

Vi kan måtte dele personopplysningene dine med partene som angitt ovenfor, for formålet oppgitt i tabellen i avsnitt 4 ovenfor.

 

 • Interne tredjeparter betyr andre selskaper i NSG-gruppen som leverer IT-, system-, administrasjon- og sentraltjenester.
 • Eksterne tredjeparter betyr:
 • Tjenesteleverandører som fungerer som behandlere som leverer IT- og systemadministrasjonstjenester;
 • Profesjonelle rådgivere, inkludert advokater, bankfunksjonærer, revisorer og assurandører som leverer konsulent-, bank-, juridiske-, assuranse- og regnskapstjenester; og
 • Skatte- og tollmyndighetene, tilsynsmyndigheter og andre myndigheter som i enkelte omstendigheter krever rapportering av behandlingsaktiviteter.
 • Tredjeparter som vi kan velge å selge til, overføre til eller slå sammen deler av virksomheten eller aktivaene våre med. Eller vi kan søke å overta andre virksomheter eller slå oss sammen med dem. Hvis det forekommer en endring i virksomheten vår, kan de nye eierne bruke personopplysningene på samme måte som fremsatt i denne personvernmerknaden.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke at våre tredjepart tjenesteleverandører bruker dine personopplysninger for sine egne formål og tillater dem kun å behandle dine personopplysninger for spesifikke formål og i samsvar med våre instrukser.

 

6. INTERNASJONALE OVERFØRINGER  

 

Vi kan dele personopplysningene dine innenfor NSG-gruppen og dette vil involvere overføring av personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

 

I alle tilfeller når vi overfører opplysningene dine utenfor EØS, har vi på plass sikkerhetstiltak for som ledd i å sikre at personopplysningene dine gis et tilstrekkelig nivå av beskyttelse.

 

7. DATASIKKERHET  

 

Vi har på plass egnede sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine ved et uhell går tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endres eller bekjentgjøres. Vi begrenser i tillegg tilgang til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for å vite. De vil kun behandle personopplysningene dine på instruks fra oss og de er underlagt en forpliktelse til konfidensialitet.

 

Vi har iverksatt prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte brudd på personopplysninger og vil varsle deg og eventuell relevant tilsynsmyndighet om et brudd når vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette.

 

8. DATARETENSJON  

 

 HVOR LENGE VIL DERE BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE MINE? 

 

Vi vil kun beholde personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å utføre formålene de ble samlet inn for, inkludert for formålet å innfri eventuelle juridiske krav, krav til revisjon eller rapportering.

 

For å fastsette den relevante perioden for retensjon av personopplysninger tar vi hensyn til mengden, karakteren av og sensitiviteten for personopplysningene, den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller bekjentgjøring av personopplysningene dine, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, og de gjeldende lovfestede kravene.

 

9. DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER  

 

Under enkelte omstendigheter har du rettigheter under personvernlovgivning i forbindelse med personopplysningene dine. Disse inkluderer:

 

 • Be om korreksjon av personopplysningene dine.
 • Be om sletting av personopplysningene dine.
 • Be om tilgang til personopplysningene dine.
 • Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke.

Hvis du ønsker å hevde noen av rettighetene fremsatt ovenfor, ber vi om at du kontakter oss på nsgdataprotect@nsg.com.

 

 INGEN GEBYRER PÅKREVD 

 

Du vil ikke måtte betale gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller hevde noen andre rettigheter). Vi kan imidlertid ilegge et rimelig gebyr hvis henstillingen din tydelig er ubegrunnet, gjentatt eller overdrevet. Vi kan alternativt under disse omstendighetene avvise å imøtekomme henstillingen din.

 

 HVA VI KAN TRENGE FRA DEG 

 

Vi kan måtte be om spesifikke opplysninger fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre retten din til å få tilgang til personopplysningene dine (eller hevde noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke bekjentgjøres til noen person som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din for å fremskynde svaret vårt.

 

  TIDSGRENSE FOR SVAR

 

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Fra tid til annen kan det ta lengre enn én måned, hvis forespørselen din er særlig kompleks eller du har kommet med flere forespørsler. I dette tilfellet vil vi melde fra til deg og holde deg oppdatert.

 

Tabell 1 – Informasjonskapsler i bruk for øyeblikket

 

 

Informasjonskapsel

Navn

Formål

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre. Vi bruker informasjonen til å sette sammen rapporter og hjelpe oss med å forbedre nettstedene våre. Informasjonskapslene samler inn informasjon på en anonym måte, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor besøkende ankom nettstedet fra og sidene de har besøkt.

Klikk her for en oversikt over personvern hos Google.

Hvis du ønsker å velge vekk denne informasjonskapselen, kan du bruke et nettlesertillegg utviklet av Google. Klikk her for mer informasjon.

ASP-øktinformasjonskapsel

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Dette er en ikke-bestandig informasjonskapsel som inneholdes midlertidig når du blar på nettstedet. Denne informasjonskapselen er grunnleggende for funksjonen til nettstedet og inneholder ingen personopplysninger om deg. Den blir slettet så snart du lukker nettleserøkten.

Add This

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Denne tredjepart informasjonskapselen brukes til å aktivere Add This sosial bokmerkefunksjon for bruk. Ingen data fra denne informasjonskapselen lagres på serverne våre.

Web Trends

WT_FPC

Tredjepart informasjonskapselen finnes på alle sider som bruker en YouTube-videokomponent. Informasjonskapselen henter inn informasjon for YouTube direkte, og vi bruker ikke noe av denne informasjonen.

 

 

AGR European og Brazilian E-commerce

 

Informasjonskapsel

Navn

Formål

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre. Vi bruker informasjonen til å sette sammen rapporter og hjelpe oss med å forbedre nettstedene våre. Informasjonskapslene samler inn informasjon på en anonym måte, inkludert antall besøkende på nettstedet, hvor besøkende ankom nettstedet fra og sidene de har besøkt.

Klikk her for en oversikt over personvern hos Google.

Hvis du ønsker å velge vekk denne informasjonskapselen, kan du bruke et nettlesertillegg utviklet av Google. Klikk her for mer informasjon.

ASP-øktinformasjonskapsel

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Dette er en ikke-bestandig informasjonskapsel som inneholdes midlertidig når du blar på nettstedet. Denne informasjonskapselen er grunnleggende for funksjonen til nettstedet og inneholder ingen personopplysninger om deg. Den blir slettet så snart du lukker nettleserøkten.

Tilpassede øktinformasjonskapsler

Account ID,

AccountName,

CustomerName, Email, Logged In

Dette er en ikke-bestandig informasjonskapsel som inneholdes midlertidig når du blar på nettstedet. Denne informasjonskapselen er grunnleggende for funksjonen til nettstedet og inneholder ingen personopplysninger om deg. Den blir slettet så snart du lukker nettleserøkten.

Tilpassede bestandige informasjonskapsler

LoginEmail

Dette er en bestandig informasjonskapsel som inneholdes i ett år etter at du sist besøkte nettstedet. Denne informasjonskapselen inneholder siste brukernavn brukt til å logge på og brukes til forhåndsutfylling av pålogging-siden når du kommer tilbake til nettstedet.

 


Tabell 2 – NSG-kontrollerenheter

 

For denne personvernmerknadens formål er de relevante kontrollerne:

 

Kontrollerenhet

Kontaktopplysninger

Personvernkontakt

Pilkington Group Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

PL 476, 33101 Tampere

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

Delogstaße 32, 46483 Wesel

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

Ócsai út 4, 1239 Budapest

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

NSGdataprotect@nsg.com

 

当社は、お客様のプライバシーを尊重しています。

当サイトでは、サイト利用状況の分析、アクセス履歴に基づく広告表示、ソーシャルメディアとの連携(いずれもオプション)、およびコンテンツの利便性向上(必須)の目的でCookie(クッキー)を使用しています。

「全て同意」をクリックすると、Cookieの使用および関連する個人データ利用に同意することになります。また、「必須のみ同意」をクリックした場合、必須Cookie以外のCookie利用を拒否することができます。Cookieの設定は、当社のCookieポリシーにアクセスし、いつでも変更することができます。

詳細については、